Nieuws

NLAA Logo

Nieuws #

 • Juni 2021; Ronald A heeft de dagvaarding voor de bodemprocedure ingediend bij de rechtbank. Hierbij onze dringende oproep om hem daarin financieel te steunen >via crowdfunding. Het is in ons aller belang dat er een rechtszaak over onze Nederlandse en Internationale rechten gevoerd wordt. Dit brengt immers onze problemen heel goed onder aandacht, zelfs ook internationaal, bij politici, media en andere geïnteresseerden. En hem met een bedrag (hoe klein ook) steunen is het minste wat we kunnen doen, nietwaar?
 • Juni 2021; Naar aanleiding van het de >jaarlijkse rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) hebben wij contact gezocht met de voorzitter van dit overleg (de DNB) en hem gevraagd de problematiek van de Accidental Americans expliciet op de agenda te zetten.
 • Juni 2021; Naar aanleiding van de uitspraak van de EDPB is in het Europees Parlement een >resolutie aangenomen waarin wordt aangedrongen op betere beveiliging van onze privacy gegevens. De FATCA-IGA wordt expliciet genoemd in punt 24.
 • Juni 2021; Wij hebben het ministerie van Financiën en leden van de Tweede Kamer gevraagd naar de voortgang van het verzoek van de EDPB (april 2021) aan alle lidstaten om de FATCA-IGA opnieuw te toetsen aan de actuele GPRR/AVG regelgeving.
 • Juni 2021; De Franse AAA heeft >vervolgstappen gezet in het juridische proces in de VS om de kosten voor de aanvraag van een CLN aan te vechten.
 • Juni 2021; Jenny-UK en haar advocaat Filippo Noseda hebben weer >diverse brieven geschreven aan de EDPB, aan het EU-Parliament, de EU-Council en aan regeringsvertegenwoordigers in diverse lidstaten.
 • Juni 2021; Het ministerie van Financiën heeft een >voortgangsbrief aan Tweede Kamer gestuurd; er is 7 september een nieuwe vergadering ingepland met de vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer om de voortgang op het dossier FATCA en toeval Amerikanen te bespreken. Dit is een openbare vergadering, het is in ieder geval via een live stream te volgen. Zie: >link.
 • Mei 2021; Ronald A heeft besloten zich niet neer te leggen bij de gerechtelijke uitspraken van het kortgeding eind 2020. Hij treft nu voorbereidingen met zijn advocaat voor een bodemprocedure. Hierbij onze dringende oproep om hem daarin financieel te steunen >via crowdfunding. Het is in ons aller belang dat er een rechtszaak over onze Nederlandse en Internationale rechten gevoerd wordt. Dit brengt immers onze problemen heel goed onder aandacht, zelfs ook internationaal, bij politici, media en andere geïnteresseerden. En hem met een bedrag (hoe klein ook) steunen is het minste wat we kunnen doen, nietwaar?
 • Mei 2021; het Europees Parlement heeft >een resolutie aangenomen waarin het openlijk kritiek uit op de Europese Commissie en de gegevens beschermingsautoriteiten van de EU en de lidstaten met betrekking tot hun behandeling van FATCA. In de petitie (actie 24) wordt ook aangedrongen op toetsing van de FATCA-IGA op basis van de actuele GDPR/AVG regels uiterlijk 30 september 2021.
 • Mei 2021; wederom een digitale vergadering gehad met het ministerie van Financiën over de door hen opgestelde “FATCA-informatie” website. Wij zijn echter nog lang niet tevreden hierover en hebben schriftelijk gereageerd.
 • Mei 2021; SEAT heeft een >internationaal survey gepubliceerd over de consequenties van Citizen Based Taxation voor Accidental Americans en overige Amerikanen die niet in de VS wonen.