Clicky
Nieuws

NLAA Logo

Nieuws #

Zie ook de nieuwsberichten op onze >petitie website.

 • Okt 2021; Jenny-UK heeft de rechtszaak tegen de UK belastingdienst (HMRC) nu formeel opgestart bij de “High Court”.
 • Okt 2021; in de rechtszaak van RA zal op donderdag 11 november een openbare zitting plaatsvinden. Wij roepen hierbij onze leden op om Ronald te komen steunen. Gerechtsgebouw; Locatie Amersfoort, Adres: Stationsstraat 81, Amersfoort, Tijdstip: 10:45u – 12:45u. Case: R.Aries/DeVolksbank. Legitimatie en Coronapas noodzakelijk. >kijk hier voor de aanmeldprocedure
 • Okt 2021; wij hebben een afspraak gehad op de Universiteit van Amsterdam. Het plan is om een groep studenten, onder begeleiding van een hoogleraar, een juridisch “aanvalsplan” te laten maken.
 • Okt 2021; wij hebben een WOB verzoek ingediend bij het >ministerie van Financiën, bij >de belastingdienst en bij de >Autoriteit Persoonsgegevens. Wij willen zien of en hoe er over FATCA en de problematiek van de Accidental Americans gecommuniceerd wordt intern, onderling en met diverse betrokken instanties.
 • Okt 2021; de European Council heeft een nieuw >rapport gepubliceerd over de GDPR/AVG problematiek van de uitwisseling van financiële data ten behoeve van bestrijden van Belastingontduiking.
 • Okt 2021; de PETI commissie van de EU heeft naar aanleiding van de op 2 sept 2021 gepresenteerde petities >een brief gestuurd aan Didier Reynders, EU Commissaris van Jusititie. In deze brief wordt melding gemaakt van het gebrek aan voortgang/resultaat op het FATCA dossier en wordt aangedrongen op nieuwe initiatieven om te komen tot een oplossing.
 • Sept 2021; Jenny-UK’s juristenteam heeft het al jaren durende ontwijkende gedrag van de Europese Unie, van de lidstaten en van de Data Protection Authorities, in kaart gebracht in deze >brief aan aanbetrokken instanties met visual.
 • Sept 2021; de VS-IRS heeft wederom ontwijkend geantwoord op verzoeken van de Europese Unie om tot oplossingen te komen voor Accidental Americans. Hun voorstel is het overleg hierover te continueren….
 • Sept 2021; de CieFin van de Tweede Kamer had >een commissie debat met de minister en de staatsecretaris van Financiën. Helaas zijn veel van de door ons voorgestelde >vragen niet gesteld. Wij hebben daarom de betreffende parlementleden daarop aangesproken.
 • Sept 2021; Minister van Financiën heeft aan de TweedeKamer een >voortgangsverslag en een brief over het >aantal Accidental Americans gestuurd. Wij hebben daarop gereageerd met >een lijst van vragen.
 • Sept 2021; Het ministerie van Financiën heeft de >FATCA richtlijnen voor de financiële instellingen aangepast.
 • Sept 2021; De Europese Commissie Financiën (zijnde de ministers van Financiën van alle lidstaten) had FATCA en het probleem van Acidental Americans weer op de agenda.
 • Sept 2021; RonaldA heeft zijn petitie >1470/2020 (digitaal) gepresenteerd aan leden van het Europees Parlement.
 • Sept 2021; wij hebben onze petitie >0323/2021 (digitaal) gepresenteerd aan leden van het Europees Parlement.
 • Aug 2021; wij hebben een >aanvulling geschreven op onze petitie waarin we aantonen dat de EU zelf ons ook discrimineert.
 • Aug 2021: in de bodemprocedure van RA heeft de rechter een voorlopige uitspraak gedaan in zijn case tegen de Volksbank. De bank moet zeker dit jaar de diensten aan RA continueren, overeenkomstig de afspraak tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de minister van Financiën. EN de bank mag zijn rekeningen niet sluiten op basis van vermoedens van belastingontduiking, maar moet, na gedegen onderzoek, met aantoonbare bewijzen komen.
 • Aug 2021: er is bij de Nederlandse belastingdienst een formele klacht neergelegd over het feit dat er in het kader van de FATCA-IGA financiële data verzonden wordt aan de VS en dat dit op basis van de actuele GDPR/AVG regelgeving niet is toegestaan.