Clicky
Nieuws

NLAA Logo

Nieuws #

Zie ook de nieuwsberichten op onze >petitie website.

  • Maart 2024; Verschillende leden die een formele FATCA klacht hadden lopen bij de Belastingdienst, hebben deze maand een brief ontvangen waarin hun klacht is afgewezen. De belastingdienst blijft van mening dat zij rechtmatig handelt. Wij beraden ons op vervolgstappen.
  • Maart 2024; Naar aanleiding van >vragen (in Jan 2023) van Sophie in ’t Veld heeft de Europese Commissie (Didier Reynders) wederom een >ontwijkend antwoord gegeven.
  • Maart 2024; Naar aanleiding van de uitspraak van de Nederlandse Belastingdienst in de case van ons bestuurslid heeft de Nederlandse Belastingdienst de GDPR/AVG problematiek weten te ontwijken. Zie >commentaar daarop van jurist Ellen Timmer.
  • Febr 2024; Na een lange strijd met de Belastingdienst heeft deze een van onze bestuursleden laten weten dat hij, op basis van het feit dat hij in 1980/1981 als officier heeft gediend in het Nederlandse leger, geen US person is en geen CLN nodig heeft om dat te bewijzen. De Nederlandse Belastingdienst zal van hem daarom geen FATCA gerelateerde data aan de VS sturen. (de Rabobank heeft deze zienswijze inmiddels overgenomen)
  • Febr 2024; Uit naam van onze belangengroep hebben wij een >petitie, van de Foundation Human Rights in Finance (>HRIF), mede ondertekend. In deze petitie wordt de Tweede Kamer opgeroepen het recht op een betaalrekening te verstevigen.
  • Jan 2024; Het Brusselse Hof van Beroep heeft de beslissing van de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens tegen de Belgische Belastingdienst om procedurele redenen >nietig verklaard. Het heeft de zaak voor herbeoordeling teruggestuurd naar de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Jan 2024; In >het jaarlijkse rapport van de US Taxpayer Advocate Service aan het Amerikaanse Congres wordt voor het eerst melding gemaakt van problemen die Accidental Americans ondervinden. Zie vanaf blz 101.
  • Jan 2024; In Frankrijk vond een hoorzitting plaats bij de Raad van State over de schending van de mensenrechten van Accidental Americans.
  • Jan 2024; Sophie in ’t Veld (MEP) >vraagt EU commissie (weer) om een voortgangsrapportage en standpunt over specifieke GDPR/AVG artikelen in verband met FATCA data doorgifte aan de VS.
  • Jan 2024; De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft wederom aangegeven onze case (ingediend in dec 2021) nog steeds niet te kunnen afronden. Nu uitstel tot april 2024.