Clicky
Nieuws

NLAA Logo

Nieuws #

Zie ook de nieuwsberichten op onze >petitie website.

 • Juli 2022: op 22 juli hebben wij een brief gestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit nav de toezegging van staatssecretaris Van Rij tijdens het commissie debat op 22 juni om FATCA opnieuw te laten toetsen door de AP. De kern van onze brief zijn enkele juridische knelpunten, de twee belangrijkste knelpunten zijn volgens ons:

  1. Er is geen adequate grondslag voor de gegevensuitwisseling met de VS (artikel 6 AVG).
  2. De doorgifte aan de VS voldoet niet aan de eisen die de AVG stelt aan doorgifte naar landen buiten de EU (hoofdstuk V AVG, met name artikel 46 leden 2 en 3). Daar komt nog bij dat ook niet aan andere eisen wordt voldaan, zoals artikel 5 (minimalisatie-eis), artikel 14 (transparantie) en de eisen van artikel 49 (afwijkingen voor specifieke situaties).
 • Juli 2022: het Franse parlement heeft op 27 juli met een grote meerderheid een amendement aangenomen dat stelt dat mbt FATCA de reciprociteit evenredig moet zijn, de VS moet dus ook data delen met Frankrijk. Zie >International Advisor en >Le Figaro.

 • Juli 2022: een delegatie EU parlementariërs heeft in juli een >bezoek gebracht aan de VS om mede namens de PETI commissie te overleggen met Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers over onze problematiek en de onbedoelde gevolgen van FATCA voor EU burgers en Amerikanen woonachtig in de EU.

 • Juli 2022: de Amerikaanse Congressional Research Service heeft een >rapport gepubliceerd over de effectiviteit en (onbedoelde) gevolgen van FATCA.

 • Juni 2022: naar aanleiding van ons WOB/WOO verzoek van okt 2021 heeft de Belastingdienst de >WOB/WOO documenten opgeleverd.

 • Juni 2022: de Ciefin van de Tweede Kamer had op >22 juni een debat met staatssecretaris Van Rij over FATCA. Naar aanleiding van vragen heeft Van Rij toegezegd de FATCA-IGA opnieuw te laten toetsen door de Autoriteit Persoonsgegevens én met de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) opnieuw te overleggen, zodat dienstverlening aan Accidental Americans zonder SSN of CLN ook na 1 september niet wordt gesloten.

 • Juni 2022: naar aanleiding van ons WOB/WOO verzoek van okt 2021 heeft het ministerie van Financiën een >eerste oplevering gedaan.

 • Juni 2022: de >WOB oplevering van de AP was volgens ons niet volledig. Onze formele klacht daarover is in behandeling genomen, een gesprek met NLAA heeft plaatsgevonden.

 • Juni 2022: Filippo Noseda (team Jenny UK) heeft, middels >een brief namens alle FATCA gerelateerde EU petitioners, gevraagd waarom de EU commissaris van de EDPB nog geen vervolgacties heeft gestart om de Europese burgers te beschermen tegen de overtreding van de GDPR regelgeving door de lidstaten.

 • Juni 2022: Sophie in ’t Veld (MEP) heeft er middels een brief aan de EU commissaris van de EDPB >opnieuw op aangedrongen actie te ondernemen om de Accidental Americans te beschermen tegen de extraterritoriale TAX wetgeving van de VS.

 • Juni 2022: het ministerie van Financiën heeft in een >derde voortgangsrapportage gemeld dat er in Europees verband een voorstel met de IRS is besproken om Accidental Americans (die voldoen aan een bepaalde definitie) uit te sluiten van de FATCA IGA rapportage verplichting van de banken.

 • Mei 2022: er was een overleg tussen de Franse voorzitter van de Europese Commissie en de IRS over de problematiek van FACTA en de Accidental Americans en een mogelijke oplossingsrichting.

 • April 2022: Het Legal team van UK Jenny is de >druk op de Europese Commissie aan het opvoeren en overweegt naar de EU ombudsman te stappen.

 • April 2022: De CieFin van de Tweede Kamer heeft >aangedrongen op een commissie debat over Fatca en de problematiek van de Accidental Americans nog vóór het zomerreces.

 • April 2022: The IRS geeft toe dat de >FATCA-IGA niet wederkering is. De IRS stuurt geen financiële data naar de landen buiten de VS omdat de financiële instellingen in de VS die informatie niet verschaffen.