Clicky
Wat is FATCA?

NLAA Logo

Wat is FATCA? #

De Verenigde Staten hebben in 2010 de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ingevoerd.

De aanleiding voor deze wet was het feit dat veel Amerikanen die in het buitenland wonen niet aan hun aangifteplicht voldeden. Hierdoor liepen de VS een groot bedrag aan belastinginkomsten mis. De FATCA vraagt van buitenlandse financiële Instellingen uit te zoeken of rekeninghouders “U.S. persons” zijn, en persoonlijke informatie en rekeninggegevens van “U.S. persons” aan de IRS te verstrekken. Een financiële instelling die dat niet wil doen loopt op tegen een heffing van 30% op inkomsten uit Amerikaanse bron. Deze heffing treft zowel eigen inkomsten van de financiële instelling als inkomsten die de financiële instelling ontvangt voor klanten. De uitnodiging aan financiële instellingen om “U.S. persons” te traceren is dus niet geheel vrijblijvend. Financiële instellingen die zijn gevestigd in een land dat een IGA overeenkomst met de VS heeft gesloten, moet voldoen aan deze verplichtingen die zijn vastgelegd in de IGA. De IGA overeenkomst regelt de verplichtingen waaraan een financiële instelling moet voldoen om zich aan de FATCA te houden.

Financiële instellingen die niet gevestigd zijn in een IGA-land kunnen een “FFI Agreement” aangaan met de IRS (FFI is een afkorting van Foreign Financial Institution). De FFI die een “FFI Agreement” heeft gesloten, wordt een “Participating FFI” genoemd. De overeenkomst bepaalt op welke manier FFI’s rekeninghouders moeten identificeren om te achterhalen of zich onder hen “U.S. persons” bevinden. De overeenkomst beschrijft tevens welke gegevens van “U.S. persons” de FFI’s moeten doorgeven aan de IRS. De rekeninggegevens moeten per “U.S. person”, met naam en toenaam, gerapporteerd worden.

Natuurlijk staan wij open voor jullie adviezen en hulp bij nog te ondernemen acties!