Clicky
Je bank

NLAA Logo

Wat te doen als je bank jouw bankrekeningen wil blokkeren? #

 • Stuur een brief naar je bank waarin je aangeeft dat je hiertegen in beroep gaat.
  • Verwijs daarin naar de >Europese regelgeving dat iedere consument recht heeft op een bankrekening.
  • Verwijs naar de >uitspraak van de rechter (dec 2021) dat jouw rekening met een saldo onder de $50.000 niet mag worden gesloten, ook niet als je geen SSN of CLN aanlevert. En verwijs ook naar de >bevestiging daarvan door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in augustus 2022.
  • Verwijs naar de >uitspraak van de rechter (dec 2021) dat het niet aanleveren van een SSN of CLN onvoldoende bewijs is dat er sprake is van belasting ontduiking en dat dus geen reden kan zijn om op basis van de Wwft jouw rekening te sluiten.
  • Verwijs daarin naar de vele brieven van het ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer waarin deze heeft toegezegd de problematiek van de Accidental Americans op te lossen.
 • Kondig aan dat je klachten gaat indienen bij KIFID, de politiek en diverse media.
 • Dien een klacht in bij het KIFID, het klachten orgaan voor dienstverlening van financiële instellingen.
 • Dien een klacht in bij de AFM, Autoriteit Financiële Markten.
 • Schrijf een brief (en Twitter) over jouw problemen aan:

FATCA