Clicky
Wat is Citizen Based Taxation (CBT)?

NLAA Logo

Wat is Citizen Based Taxation? (CBT) #

Amerika heft belasting op basis van het feit dat je een US person bent (=Citizen Based Taxation). Dit is bijzonder omdat naast Eritrea Amerika het enige land is dat CBT toepast. Alle andere landen in de wereld heffen belasting op basis van inkomsten en bezittingen in het land waar je werkt en woont.

Accidental Americans waren zich daardoor nooit bewust van het feit dat ze belastingplichtig waren in de VS.

Aan deze onwetendheid komt sinds het afsluiten van de IGA een einde. Door de vragen te beantwoorden die de bank op grond van de IGA moet stellen om te achterhalen of de rekeninghouder een “U.S. person” is, wordt de “Accidental American” met de harde werkelijkheid geconfronteerd. Om de rekening te kunnen openen/behouden vereist de bank dat hij een “taxpayer identification number” (TIN) of “Social Security Number” (SSN) aanvraagt bij de IRS.

Natuurlijk staan wij open voor jullie adviezen en hulp bij nog te ondernemen acties!