Clicky
Acties Tweede Kamer

NLAA Logo

Wat heeft Tweede Kamer zoal gedaan? #

Zie de link naar de Tweede Kamer stukken waarin FATCA besproken is.

Er worden door de Tweede Kamer regelmatig vragen gesteld aan de staatsecretaris van Financiën over FATCA en de problematiek van de Accidental Americans. Helaas gaan die vooral over het vereenvoudigen/versnellen van de procedure voor het verkrijgen van SSN nummers en nauwelijks over het aanpakken van het onrecht dat de Accidental Americans wordt aangedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld nog nooit vragen gesteld over de vraag wat de Nederlandse overheid nou eigenlijk vindt van het feit dat Nederlandse staatburgers (Accidental Americans) zonder dat ze dat ze zelf in de gelegenheid zijn gesteld daar keuzes in te maken, opeens belastingplichtig blijken te zijn in de VS. Ook zijn er nog nooit vragen gesteld over het feit dat de IGA niet wederkerig wordt uitgevoerd en de Amerikanen géén informatie opleveren aan de Nederlandse belastingdienst.

In de Tweede Kamer zijn een aantal Kamerleden relatief actief op dit onderwerp, dat zijn Helma Lodders (VVD), Pieter Omtzigt (CDA), Steven van Weyenberg (D66) en Sjoerd Sjoerdsma (D66). Zij hebben herhaaldelijk aan het Ministerie van Financiën vragen gesteld over de problematiek van de Accidental Americans.

Steven van Weyenberg heeft in maart 2020 een debat aangevraagd naar aanleiding van de beantwoording van de 25 vragen door het ministerie van Financiën. Maar i.v.m. de Corona problematiek is het nog niet duidelijk wanneer dit debat zal plaatsvinden.

Helma Lodders (2e Kamerlid VVD) heeft nieuwe vragen gesteld aan het Ministerie van Financiën. Link: >kamervragen

Helma Lodders (2e Kamerlid VVD) heeft in augustus 2020 vragen gesteld aan het ministerie van Financiën over de consequenties van de uitspraak van het Europese hof van Justitie
Link: >EU-hof: Amerikaanse privacybescherming onvoldoende

Oktober 2020; Helma Lodders heeft opnieuw om aandacht gevraagd voor onze problemen, het is besproken in de Financiële Commissie. Er zal een zogeheten “Algemeen Overleg” worden ingepland met Minister Wopke Hoekstra en Staatsecretaris Hans Vijlbrief. Er is steun van meerdere Kamerleden voor onze problematiek.

Naar aanleiding van een negatieve KIFID uitspraak, ons zwartboek en vooral veel media aandacht van NRC, FD en NPO-Radio1, zijn er een aantal vragen en antwoord brieven heen en weer gegaan tussen Tweede Kamer en ministerie van Financiën.

November 2020; Door alle signalen was er op 24 november een debat met de minster en de staatssecretaris. Link: >Toeval-Amerikanen

November 2020; omdat de bank tijdens de zitting in haar verweer de uitspraken van de minister in het debat naast zich neerlegt, en dus vasthoudt aan het sluiten van de rekeningen van deze Accidental American, zijn er opnieuw brieven naar de minister gegaan. Link: >Het bericht ‘Volksbank houdt vol: we moeten rekening ‘onbedoelde Amerikaan’ afsluiten'

December 2020; naar aanleiding van berichtgeving in het NRC en het FD stelt Helma Lodders opnieuw vragen over FATCA consequenties en het feit dat de banken de uitspraken van de AFM niet respecteren en over het feit dat de FATCA-iga in de zomer 20120 is aangepast, maar niet voor de Accidental Americans.

Februari 2021; in de Tweede Kamer (cieFIN) was opnieuw een >hoorzitting over FATCA. De minister heeft nog aanvullende beloftes gedaan om te proberen ook afspraken te maken over zakelijke rekeningen, nieuwe rekeningen en hypotheken.

Sept 2021; de CieFin van de Tweede Kamer had >een commissie debat met de minister en de staatsecretaris van Financiën. Helaas zijn veel van de door ons voorgestelde >vragen niet gesteld. Wij hebben daarom de betreffende parlementleden daarop aangesproken.

April 2022: De CieFin van de Tweede Kamer heeft >aangedrongen op een commissie debat over Fatca en de problematiek van de Accidental Americans nog vóór het zomerreces.

Juni 2022: de Ciefin van de Tweede Kamer had op >22 juni een debat met staatssecretaris Van Rij over FATCA. Naar aanleiding van vragen heeft Van Rij toegezegd de FATCA-IGA opnieuw te laten toetsen door de Autoriteit Persoonsgegevens én met de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) opnieuw te overleggen, zodat dienstverlening aan Accidental Americans zonder SSN of CLN ook na 1 september niet wordt gesloten.

Natuurlijk staan wij open voor jullie adviezen en hulp bij nog te ondernemen acties!