Clicky
Introduction

NLAA Logo

Nieuws #

Zie ook de nieuwsberichten op onze >petitie website.

 • November 2022; De CJEU heeft een belangrijke >uitspraak gedaan over openbaarheid van persoonlijke gegevens in relatie tot disproportionaliteit, die in ook in het voordeel kan gaan werken voor onze FATCA Case.

 • November 2022; UK Jenny heeft laten weten dat haar case eind november 2023 voor de rechter zal komen.

 • September 2022; De Treasury Inspector General for TAX Administration heeft de IRS >op de vingers getikt omdat deze, voor de opslag van financiële en persoonlijke data van US burgers, contracten met CLOUD dienstverleners heeft afgesloten zonder de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen te implementeren.

  • Wij hebben hierover een mail gestuurd aan de AP.
  • Filippo Noseda van het Engelse advocatenkantoor Mishcon de Reya heeft >een brief gestuurd naar de EU-EDPB en EU-TAX.
 • September 2022; Vincent Böhre, directeur van de Stichting Privacy First, wees ons op het >gesprek van Tweede Kamerleden Ruben Brekelmans, Ralf Dekker en Derk Jan Eppink met Andy Bender, voorzitter Netherlands-America Foundation (NAF), op 29 september. Wij hebben deze Tweede Kamerleden gevraagd de Accidental Americans problematiek aan de orde te stellen.

 • September 2022; naar aanleiding van >het rapport van het Europese parlement, dat wederom bevestigt dat de FATCA IGA niet voldoet aan de GDPR/AVG regelgeving, heeft Filippo Noseda van het Engelse advocatenkantoor Mishcon de Reya >brieven gestuurd aan de schrijver van het rapport en aan de voorzitters van de betrokken Europese Commissies.

 • September 2022; naar aanleiding van het rapport van >het Europees Parlement, dat wederom bevestigt dat de FATCA IGA niet voldoet aan de GDPR/AVG regelgeving, hebben wij >een mail gestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens, de Tweede Kamer en Nederlandse media.

 • September 2022; naar aanleiding van >het rapport van het Europees Parlement, dat wederom bevestigt dat de FATCA IGA niet voldoet aan de GDPR/AVG regelgeving, heeft de Franse AAA een brief gestuurd naar de EDPB om aan te dringen op actie.

 • September 2022; een >nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement en de PETI commissie, bevestigt wederom dat de FATCA-IGAs niet voldoen aan de GDPR/AVG privacy regelgeving.

 • September 2022; het blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens van Slowakije de toetsing wel heeft gedaan en >heeft vastgesteld dat de FATCA-IGA niet voldoet aan de GDPR/AVG regelgeving.

 • September 2022; Sophie in ’t Veld heeft de >Europese Commissie gevraagd waarom er nog steeds geen voortgang is op de gevraagde toetsing van de FATCA-IGAs door de Autoriteit Persoonsgegevens van de verschillende lidstaten en welke actie daarop zal worden ondernomen.

 • September 2022; naar aanleiding an de behandeling in de Tweede Kamer commissie Financiën , van de berichten van de VS Treasury, het ministerie van Financiën en de NVB over mogelijke wijzigingen in de FATCA richtlijnen door de VS, hebben wij de Tweede Kamer een >aantal vragen/opmerkingen gestuurd.

 • September 2022; naar aanleiding van >de brief van de VS Treasury heeft het ministerie van Financiën een >brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin staatssecretaris Van Rij bevestigt dat de banken de rekeningen van Accidental Americans zonder SSN of CLN niet zullen sluiten in afwachting van de nieuwe richtlijnen. Vervolgens heeft de NVB dat ook op hun >website bevestigd.

 • September 2022; de Amerikaanse Treasury heeft aan de Nederlandse Ambassadeur in de VS >een brief gestuurd waarin wordt bevestigd dat banken rekeningen van Accidental Americans zonder SSN of CLN niet hoeven te blokkeren in afwachting van nieuwe FATCA richtlijnen die momenteel worden opgesteld.

 • September 2022; de Franse AAA heeft er bij de rechtbank in de VS op aangedrongen om de hun case over de kosten van een CLN niet (nog) langer uit te stellen.

 • September 2022; afgevaardigden van het Europees Parlement hebben >een verslag gemaakt van hun bezoek (in juli 2022) aan de VS over FATCA en de problematiek van Europese Accidental Americans.

 • September 2022; wij hebben aan de leden van de Tweede Kamer commissie Financiën >een reactie gestuurd op de >vierde voortgangsbrief van het ministerie van Financiën.

 • September 2022; het ministerie van Financiën heeft een >vierde voortgangsbrief aan de Tweede Kamer gestuurd.

 • September 2022; status WOB/WOO verzoeken van oktober 2021:

  • AP heeft 25-2-2022 opgeleverd. Bezwaarschrift n.a.v. deze oplevering loopt nog.
  • MinFIN heeft 21-6-2022 eerste oplevering gedaan. Tweede oplevering loopt nog.
  • Belastingdienst heeft 30-6-2022 opgeleverd. Bezwaarschrift n.a.v. deze oplevering loopt nog.