Clicky
Introduction

NLAA Logo

Nieuws #

Zie ook de nieuwsberichten op onze >petitie website.

  • Augustus 2022: De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft >schriftelijk bevestigd dat een SSN of CLN niet verplicht is zolang het saldo onder de $50.000 blijft. Dit komt overeen met de >uitspraak van de rechter in de Ronald Aries case (december 2021).

  • Juli 2022: op 22 juli hebben wij een brief gestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit nav de toezegging van staatssecretaris Van Rij tijdens het commissie debat op 22 juni om FATCA opnieuw te laten toetsen door de AP. De kern van onze brief zijn enkele juridische knelpunten, de twee belangrijkste knelpunten zijn volgens ons:

    1. Er is geen adequate grondslag voor de gegevensuitwisseling met de VS (artikel 6 AVG).
    2. De doorgifte aan de VS voldoet niet aan de eisen die de AVG stelt aan doorgifte naar landen buiten de EU (hoofdstuk V AVG, met name artikel 46 leden 2 en 3). Daar komt nog bij dat ook niet aan andere eisen wordt voldaan, zoals artikel 5 (minimalisatie-eis), artikel 14 (transparantie) en de eisen van artikel 49 (afwijkingen voor specifieke situaties).
  • Juli 2022: het Franse parlement heeft op 27 juli met een grote meerderheid een amendement aangenomen dat stelt dat mbt FATCA de reciprociteit evenredig moet zijn, de VS moet dus ook data delen met Frankrijk. Zie >International Advisor en >Le Figaro.

  • Juli 2022: een delegatie EU parlementariërs heeft in juli een >bezoek gebracht aan de VS om mede namens de PETI commissie te overleggen met Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers over onze problematiek en de onbedoelde gevolgen van FATCA voor EU burgers en Amerikanen woonachtig in de EU.

  • Juli 2022: de Amerikaanse Congressional Research Service heeft een >rapport gepubliceerd over de effectiviteit en (onbedoelde) gevolgen van FATCA.