Clicky
Introduction

NLAA Logo

Nieuws #

Zie ook de nieuwsberichten op onze >petitie website.

  • Juli 2023: in Canada heeft het Suprême Court (Hooggerechtshof) >besloten geen onderzoek te doen naar de FATCA IGA tussen Canada en de VS. Belangrijkste argument is het handels belang van de Canadese financiële sector.
  • Juli 2023: De Europese Commissie heeft >antwoord gegeven op kritische vragen van de Belgische MP Francois-Xavier Bellamy over de status en de inzet de Commissie op het GDPR / FATCA dossier.
  • Juli 2023: De Nederlandse AP heeft een voortgangsrapportage gestuurd. Ze zijn bezig, maar kunnen nog niet aangeven wanneer ze hun onderzoek afronden.
  • Juni 2023: Het hof van Beroep in België heeft de >uitspraak van de Belgische AP >opgeschort, in afwachting van een rechterlijke uitspraak later dit jaar. In de tussentijd mag de Belgische belastingdienst toch data van “US persons” uitwisselen met de VS.
  • Juni 2023: de Belgische overheid is in beroep gegaan tegen de beslissing van de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens. Op 28 juni is een eerste hoorzitting gepland.
  • Juni 2023: staatsecretaris van Financiën Marnix van Rij heeft >antwoord gegeven op de vragen van de Tweede Kamer n.a.v. de uitspraak van de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Juni 2023: het Legal team van Jenny UK heeft n.a.v. de uitspraak van de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens een >brief gestuurd naar de (nieuwe) voorzitster van de EDPB. Hierin wordt aangedrongen op eenduidige besluitvorming over de data uitwisseling als gevolg van FATCA door alle Europese lidstaten.
  • Juni 2023: in het NPO1 Radio programma Pointer >hebben wij gesproken over de uitspraak van de Belgisch Autoriteit Persoonsgegevens.