Clicky
Introduction

NLAA Logo

Nieuws #

Zie ook de nieuwsberichten op onze >petitie website.

  • Mei 2023: De Nederlandse AP heeft aangegeven geen mededelingen te doen zolang het FATCA onderzoek, dat in januari 2023 is gestart, nog loopt.
  • Mei 2023: In België heeft de Belgische AP de verzending van FATCA data aan de VS >verboden op basis van AVG / GDPR regelgeving.
  • Mei 2023: De staatsecretaris heeft de vragen, n.a.v. zijn >5de FATCA voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer, >beantwoord.
  • Mei 2023: Het Europese Parlement heeft opnieuw >een resolutie aangenomen waarin het aandringt op de noodzaak dat alle data uitwisseling met de VS moet voldoen aan de GDPR/AVG regelgeving en wijst de commissie op zijn verantwoordelijkheid daarvoor.
  • Mei 2023: het KIFID heeft wederom aangegeven alle openstaande FATCA cases aan te houden tot er helderheid komt vanuit de overheid over nieuwe afspraken met de IRS en de banken.
  • April 2023; Sophie in ’t Veld (Euro Parlement) heeft aan de European Data Protection Board (EDPB) weer >kritische vragen over FATCA gesteld.
  • April 2023; de Franse AAA is een >campagne gestart tegen Citizenship Based Taxation (CBT) in Amerika.