Clicky
Wat is een Accidental American?

NLAA Logo

Wat is een Accidental American? #

Een Accidental American kan in het kort omschreven worden als iemand die min of meer bij toeval “U.S. person” geworden is en daar geen weet van heeft. In de meeste gevallen doordat hij/zij in de VS is geboren terwijl zijn/haar Nederlandse ouders daar tijdelijk verbleven voor werk, vakantie of studie.

Maar ook een in Nederland geboren kind met een Amerikaanse ouder kan een “U.S. person” en daarmee een Accidental American zijn.

De Accidental American heeft slechts kort in Amerika gewoond variërend van enkele dagen tot enkele jaren. Is op jonge leeftijd naar Nederland gekomen, heeft niet in de VS gestudeerd, heeft niet in de VS gewerkt en heeft in de VS geen bezittingen.

Natuurlijk staan wij open voor jullie adviezen en hulp bij nog te ondernemen acties!