Clicky
Hoe zijn de banken hierin betrokken?

NLAA Logo

Hoe zijn de banken hierin betrokken? #

De banken zijn door de IGA “gedwongen” de uitvoering ter hand te nemen en in hun klantenbestanden te zoeken naar de US persons en er bij de klanten die US person blijken te zijn op aan te dringen dat zij een SSN/TIN opleveren. De banken hebben daar zoveel voordeel bij dat zij dit ‘gedwee’ uitvoeren en zij geen gezamenlijke vuist maken tegen de onrechtvaardige gevolgen voor de Accidental Americans. Om de druk op te voeren dreigen deze banken nu de bankrekeningen van Accidental Americans te zullen sluiten wanneer er geen SSN/TIN nummer wordt aangeleverd. Daarmee jagen ze hun klanten zoveel angst aan dat deze geneigd zijn dan maar een SSN/TIN nummer te gaan aanvragen.

In de Europese regelgeving voor banken is echter vastgelegd dat elke Europeaan recht heeft op een betaalrekening en dat deze alleen geweigerd/geblokkeerd kan worden wanneer de klant aantoonbaar de rekening gebruikt voor criminele activiteiten en/of witwassen. Het niet aanleveren van een SSN/TIN nummer mag volgens deze Europese richtlijnen geen reden zijn om de rekening te weigeren. Onze staatssecretaris van Financiën heeft dit in juli 2019 én 19 maart 2020 op vragen vanuit de tweedekamer nogmaals bevestigd.

Natuurlijk staan wij open voor jullie adviezen en hulp bij nog te ondernemen acties!