Clicky
Acties van andere groepen in de EU

NLAA Logo

Wat wordt er door andere actie groepen in de EU gedaan? #

Er loopt een Crowd Funding actie van UK-Jenny. Zij is met gespecialiseerde juristen een zaak aan het opbouwen tegen FATCA en de uitwisseling van data die gebaseerd is op onze Europese privacy rechten, de AVG/GDPR.

De case van Jenny krijgt een steeds grotere kans van slagen omdat er in vergelijkbare situaties (Link: >Schrems II) inmiddels door het Europese Hof van Justitie bevestigd is dat de VS onvoldoende waarborgen biedt om onze data goed te beveiligen. Voor deze juridische strijd is wel een flink budget nodig, dus wij vragen je hierbij om deze Crowd Funding actie te steunen, want ook wij kunnen hiervan juridisch profiteren. Link: >FATCA HMRC Privacy Breach

De Franse Accidental Americans groep is een rechtszaak aan het voorbereiden tegen de US State Department over de hoge kosten ($2.350) voor het aanvragen van een CLN.

Ook in Duitsland wordt er, door middel van een petitie, een beroep gedaan op de overheid om op een oplossing te bieden voor de Accidental Americans: >link

Er is een nieuwe Internationale groep opgestaan die wil vechten tegen CBT Taxation in de US; Stop Extraterritorial Americans Taxation, >SEAT. Op hun website vragen ze Accidental Americans (en American Expatriates) een vragenlijst in te vullen met je ervaringen.

De Franse AAA groep heeft 300 medestanders in een zaak die zij willen voorleggen aan het Europese Hof over de FATCA overeenkomst. FATCA is in strijd met artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

November 2020; Ook in Frankrijk is zowel het Parlement als ook de AAA groep actief. Het parlement dringt aan op aanpassing van de FATCA-iga in 2021 en voor de rechtszaak van de Franse AAA tegen de US-State Department over de veel te hoge kosten van de CLN, zijn nu bijna 50 mede ondertekenaars.

December 2020: de Franse AAA heeft de rechtszaak tegen de VS opgestart over de kosten van het opgeven van Amerikaans staatsburgerschap: >‘Ongewilde’ Amerikanen dagen VS voor de rechter

December 2020: In België en Luxemburg zijn nieuwe rechstzaken gestart tegen de FATCA-IGA’s. De Franse Association of Accidental Americans (AAA) diende gelijktijdig twee klachten in, en wel in Luxemburg en België, waar wordt geëist dat de overdracht van persoonlijke gegevens van Europese burgers naar de Verenigde Staten onmiddellijk stopgezet zou moeten worden.

Februari 2021; de advocaat van Jenny-UK heeft, naar aanleiding van het ECOFIN overleg, weer een >kritische brief aan de EDPB (Europese Data Protection Board) gestuurd.

Maart 2021; Dankzij druk vanuit de Jenny-UK case heeft de EDPB de Fatca problematiek in relatie tot GDPR/AVG (privacy regelgeving) op de agenda-2021 gezet.

Maart 2021; dankzij druk vanuit de Franse AAA groep zijn er ook in het Franse parlement weer vragen gesteld. Zelfs de Franse president Macron heeft nu aangedrongen op het vinden van een oplossing.

Maart 2021; Ook in Duitsland begint zich een Accidental Americans groep te formeren. Dankzij hen zijn er vragen in het Duitse parlement gesteld.

April 2021; Naar aanleiding van de oproep van de EDPB aan de EU lidstaten om data uitwisselingsovereenkomsten opnieuw te toetsen aan de actuele GDPR regelgeving, heeft UK-Jenny’s team >een brief geschreven aan de EDPB voorzitter om expliciet aandacht te vragen voor de FATCA IGAs.

April 2021; in Duitsland loopt er een FATCA petitie bij de Deutscher Bundestag tegen het sluiten van bankrekeningen van van EU burgers met ook de Amerikaanse nationaliteit.

Mei 2021; SEAT heeft een >internationaal survey gepubliceerd over de consequenties van Citizen Based Taxation voor Accidental Americans en overige Amerikanen die niet in de VS wonen.

Juni 2021; Ronald A heeft de dagvaarding voor de bodemprocedure ingediend bij de rechtbank. Hierbij onze dringende oproep om hem daarin financieel te steunen >via crowdfunding. Het is in ons aller belang dat er een rechtszaak over onze Nederlandse en Internationale rechten gevoerd wordt. Dit brengt immers onze problemen heel goed onder aandacht, zelfs ook internationaal, bij politici, media en andere geïnteresseerden. En hem met een bedrag (hoe klein ook) steunen is het minste wat we kunnen doen, nietwaar?

Juni 2021; De Franse AAA heeft >vervolgstappen gezet in het juridische proces in de VS om de kosten voor de aanvraag van een CLN aan te vechten.

Juni 2021; Jenny-UK en haar advocaat Filippo Noseda hebben weer >diverse brieven geschreven aan de EDPB, aan het EU-Parliament, de EU-Council en aan regeringsvertegenwoordigers in diverse lidstaten.

Juli 2021; De Franse Accidental American Group(AAA) heeft in diverse EU-lidstaten de locale Autoriteit Persoonsgegevens aangeschreven met het verzoek om actie o.b.v. de richtlijn van de EDPB om de FATCA-IGA opnieuw te toetsen aan de actuele GDPR regelgeving. Ook daarop komen ontwijkende antwoorden.

Juli 2021; op basis van Chapter 7 van de GDPR en alle ontwijkende antwoorden van de locale AP’s en de EDPB, heeft Jenny-UK’s legal team de EDPB (opnieuw) en de EU-ombudsman aangeschreven dat het onacceptabel is dat EDPB niet ingrijpt. zie >link

Sept 2021; Jenny-UK’s juristenteam heeft het al jaren durende ontwijkende gedrag van de Europese Unie, van de lidstaten en van de Data Protection Authorities, in kaart gebracht in deze >brief aan aanbetrokken instanties met visual.

Okt 2021; Jenny-UK heeft de rechtszaak tegen de UK belastingdienst (HMRC) nu formeel opgestart bij de “High Court”.

Nov 2021; De rechtszaak van Ronald tegen zijn bank was op 12 november. De rechter doet 29 december uitspraak. Zie de update op zijn >crowdfunding pagina, je kunt hem daar ook nog steeds €€ steunen.

Nov 2021; De Franse AAA heeft een rechtszaak tegen de VS gestart, omdat het in vele landen al lange tijd niet mogelijk is om een CLN procedure te starten, omdat sommige Amerikaanse ambassades en consulaten gesloten zijn voor dit soort diensten.

Dec 2021; De Franse AAA is bij de Belgische Raad van State in beroep gegaan tegen de FATCA-IGA.

Dec 2021; Met een brief van het Londense advocatenkantoor Mishcon de Reya is de druk op de Autoriteit Persoonsgegevens om de FATCA-IGA te toetsen op de GDPR/AVG regels, opgevoerd.

Maart 2022; Ook buiten Europa verzetten steeds meer Amerikanen, die niet woonachtig zijn in de VS, zich tegen CBT en FATCA. Verschillende groepen zijn actief: >SEAT (Internationaal), >Fix the Tax Treaty (in Australië) en >ADCS (in Canada) strijden tegen CBT en vóór echte RBT.

Maart 2022; in Canada diende een >rechtszaak tegen de FATCA IGA en de consequenties voor Canadese staatsburgers. Uitspraak over 4 tot 6 maanden.

April 2022: Het Legal team van UK Jenny is de >druk op de Europese Commissie aan het opvoeren en overweegt naar de EU ombudsman te stappen.

Juni 2022: Filippo Noseda (team Jenny UK) heeft, middels >een brief namens alle FATCA gerelateerde EU petitioners, gevraagd waarom de EU commissaris van de EDPB nog geen vervolgacties heeft gestart om de Europese burgers te beschermen tegen de overtreding van de GDPR regelgeving door de lidstaten.

Juli 2022: het Franse parlement heeft op 27 juli met een grote meerderheid een amendement aangenomen dat stelt dat mbt FATCA de reciprociteit evenredig moet zijn, de VS moet dus ook data delen met Frankrijk. Zie >International Advisor en >Le Figaro.

Natuurlijk staan wij open voor jullie adviezen en hulp bij nog te ondernemen acties!