Acties ministerie van Financiën

NLAA Logo

Wat heeft het ministerie van Financiën zoal gedaan? #

Tja, alleen al het feit dat over FATCA, de afgesloten IGA en de consequenties voor de Accidental Americans al vanaf 2014 Kamervragen worden gesteld en er nog steeds geen structurele oplossing is, zegt eigenlijk al genoeg. Medewerkers van het ministerie (inclusief de staatsecretaris) spreken uit dat ze begrip hebben voor ons gevoel van onrechtvaardigheid en plegen overleg met diverse partijen in deze. Maar een harde confrontatie met de VS en het openbreken van de IGA durven ze blijkbaar niet aan.

Nu de VS eind 2019 een einde maakt aan de overgangsregeling wordt er weer overleg gepleegd met de VS en met collega’s in Europa, maar nog steeds is Nederland eerder volgzaam dan hard optredend. Ook zegt men dat Nederland te klein is om er iets aan te kunnen doen. Het is een politiek gevoelig dossier. Staatssecretaris Snel probeert samen met Frankrijk en andere Europese landen op te trekken om iets te doen voor Accidental Americans.

Ook op het ministerie van Financiën maakt men zich vooral druk over de problemen bij de banken en minder over de problemen van de Accidental Americans. Zelfs het feit dat de Nederlandse banken rekeningen sluiten, terwijl dat volgens de Europese regelgeving niet mag, heeft nog niet geleid tot enig ingrijpen van het ministerie.

Het ministerie van Financiën heeft (maart 2020) antwoord gegeven op de 25 FATCA vragen van de Tweede Kamer. Link: >beantwoording 25 Kamervragen door ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën heeft (september 2020) antwoord gegeven op de vragen (juli 2020) van Helma Lodders: Link: >antwoord op vragen van het lid Lodders over FATCA en de Accidental Americans

Het ministerie van Financiën heeft (sept 2020) antwoord gegeven op de vragen (juli 2020) van Helma Lodders over Kifid case. Link: >beantwoording kamervragen uitspraak Kifid beëindiging betaalrekening als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen en wijziging annex II FATCA-verdrag

Oktober 2020; Minister Wopke Hoekstra (Financiën) beantwoordt vragen van Helma Lodders over uitspraak in KIFID case van een Accidental American: >link

Oktober 2020; Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt vragen van Helma Lodders over FATCA en AVG/GDPR: >link

November 2020; Door alle signalen was er op 24 november een debat met de minster en de staatssecretaris. Daarin deed de minister, naast de toezegging van 12 (langere) termijn acties, ook de belangrijke uitspraak dat banken de rekening van een Accidental American die geen SSN of CLN heeft en deze ook niet wil aanvragen, NIET mag weigeren of afsluiten.

Het debat: zie/luister op 0:50 tot 0:52, op 0:57 tot 1:03 en op 1:24 tot 1:28 Link: >Toeval-Amerikanen

December 2020; de AFM publiceert regelgeving Basisbetaalrekening: >Mag de bank mij, als ‘onbedoelde Amerikaan’, een basisbetaalrekening weigeren of mijn rekening opzeggen?

December 2020; minister Wopke Hoekstra geeft antwoord op de vragen van Helma Lodders over het feit dat banken de richtlijnen van de AFM niet respecteren: >Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Volksbank houdt vol, we moeten rekening ‘onbedoelde Amerikaan’ afsluiten’

Februari 2021; de minster heeft het onderwerp op de >agenda van de ECOFIN (EU) geplaatst.

Februari 2021; minister van Financiën stuurt weer een >brief met antwoorden aan de Tweede Kamer waarin wordt bevestigd dat banken in 2021, in afwachting van een structurele oplossing voor de Accidental Americans, geen rekeningen meer zullen sluiten.

April 2021; Het ministerie van Financiën heeft op de >website van de belastingdienst een informatie pagina en een Q&A over FATCA geplaatst.

Juni 2021; Het ministerie van Financiën heeft een >voortgangsbrief aan Tweede Kamer gestuurd; er is 7 september een nieuwe vergadering ingepland met de vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer om de voortgang op het dossier FATCA en toeval Amerikanen te bespreken. Dit is een openbare vergadering, het is in ieder geval via een live stream te volgen. Zie: >link.

Natuurlijk staan wij open voor jullie adviezen en hulp bij nog te ondernemen acties!