Onze doelstellingen


Onze Aanpak

Dit doen we door bij de Nederlandse én Europese politiek aan te (blijven) dringen op het vinden van een structurele oplossing van de negatieve effecten die Accidental Americans door de implementatie van FATCA en de afgesloten IGA ondervinden.

Dit doen wij door brieven te schrijven aan en aandacht te vragen bij diverse betrokken instanties en media. Niet alleen per gewone post, maar ook via e-mail en Social Media. En door in gesprek te zijn en blijven met onze regeringsvertegenwoordigers in Den Haag (o.a. het ministerie van Financiën, Tweede Kamerleden) en Brussel (EU).

Ook hebben we contact met andere (Europese) groeperingen die opkomen voor de belangen van Accidental Americans in hun land.


Wie zijn wij?

Wij zijn zelf ook Accidental Americans, maar wij zijn vooral Nederlandse staatsburgers en zo willen we ook worden behandeld. Wij hebben kort in Amerika gewoond, hebben er niet gestudeerd, niet gewerkt en hebben er geen bezittingen.

Ook wij ondervinden veel last van de Nederlandse banken die onze bankrekeningen dreigen te blokkeren. Wij vinden het zéér onrechtvaardig dat wij als Nederlandse staatsburgers worden 'uitgeleverd' aan de Amerikaanse belastingdienst (de IRS) en daar, zonder dat we ons daarvan bewust waren, opeens belastingplichtig zouden zijn vanwege het bizarre en unieke Amerikaanse belastingsysteem van Citizen Based Taxation (CBT).

Wij staan achter een beleid om zwartspaarders en witwassers tegen te gaan, maar vinden dat er in de Inter Governmental Agreement (IGA) tussen Nederland en de VS onvoldoende rekening is gehouden met de consequenties voor Nederlandse Accidental Americans.
Daarom hebben wij begin 2019 een besloten Facebook groep opgestart en hebben wij ook deze website laten ontwikkelen.
Jet Barendregt
Maria Bantjes
Rob Gerretsen

Sluit je aan bij onze belangengroep