Introduction

NLAA Logo

Nieuws #

 • Mei 2021; Ronald A heeft besloten zich niet neer te leggen bij de gerechtelijke uitspraken van het kortgeding eind 2020. Hij treft nu voorbereidingen met zijn advocaat voor een bodemprocedure. Hierbij onze dringende oproep om hem daarin financieel te steunen >via crowdfunding. Het is in ons aller belang dat er een rechtszaak over onze Nederlandse en Internationale rechten gevoerd wordt. Dit brengt immers onze problemen heel goed onder aandacht, zelfs ook internationaal, bij politici, media en andere geïnteresseerden. En hem met een bedrag (hoe klein ook) steunen is het minste wat we kunnen doen, nietwaar?
 • Mei 2021; het Europees Parlement heeft >een resolutie aangenomen waarin het openlijk kritiek uit op de Europese Commissie en de gegevens beschermingsautoriteiten van de EU en de lidstaten met betrekking tot hun behandeling van FATCA. In de petitie (actie 24) wordt ook aangedrongen op toetsing van de FATCA-IGA op basis van de actuele GDPR/AVG regels uiterlijk 30 september 2021.
 • Mei 2021; wederom een digitale vergadering gehad met het ministerie van Financiën over de door hen opgestelde “FATCA-informatie” website. Wij zijn echter nog lang niet tevreden hierover en hebben schriftelijk gereageerd.
 • Mei 2021; SEAT heeft een >internationaal survey gepubliceerd over de consequenties van Citizen Based Taxation voor Accidental Americans en overige Amerikanen die niet in de VS wonen.
 • April 2021; Ronald A is >geïnterviewd over zijn problemen met zijn bank en zijn mening over onze overheid en de controlerende instanties.
 • April 2021; >28 April zal er in het Europees parlement een debat plaatsvinden over de wens om de internationale belastingregels fundamenteel te wijzigen. Dit debat moet resulteren in een resolutie om daaraan te gaan werken.
 • April 2021; FATCA staat wederom op de >agenda van de EU High Level Working Party (Taxation).
 • April 2021; Het ministerie van Financiën heeft op de >website van de belastingdienst een informatie pagina en een Q&A over FATCA geplaatst. Wij hebben het concept mogen inzien en ons werd gevraagd input aan te leveren wat we hebben gedaan en wat ten dele is opgenomen in de Q&A’s.
 • April 2021; De EDPB (Europese Data Protection Board) heeft alle lidstaten gevraagd om de data uitwisseling met landen buiten de EU opnieuw te toetsen aan de actuele GDPR regelgeving.
 • April 2021; Naar aanleiding van deze oproep van de EDPB aan de lidstaten heeft UK-Jenny >een brief geschreven aan de EDPB voorzitter om expliciet aandacht te vragen voor de FATCA IGAs.
 • April 2021; De petitie van Ronald A is in behandeling genomen door het EU petitie comité. Wij roepen al onze leden op om deze petitie te ondertekenen. >Petitie nr 1470/2020
 • April 2021; in Duitsland loopt er een FATCA petitie bij de Deutscher Bundestag tegen het sluiten van bankrekeningen van EU burgers met ook de Amerikaanse nationaliteit.