Introduction

NLAA Logo

Nieuws #

 • Aug 2021; wij hebben een >aanvulling geschreven op onze petitie waarin we aantonen dat de EU zelf ons ook discrimineert.
 • Aug 2021: in de bodemprocedure van RA heeft de rechter een voorlopige uitspraak gedaan in zijn case tegen de Volksbank. De bank moet zeker dit jaar de diensten aan RA continueren, overeenkomstig de afspraak tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de minister van Financiën. EN de bank mag zijn rekeningen niet sluiten op basis van vermoedens van belastingontduiking, maar moet, na gedegen onderzoek, met aantoonbare bewijzen komen.
 • Aug 2021: er is bij de Nederlandse belastingdienst een formele klacht neergelegd over het feit dat er in het kader van de FATCA-IGA financiële data verzonden wordt aan de VS en dat dit op basis van de actuele GDPR/AVG regelgeving niet is toegestaan.
 • Juli 2021; Naar aanleiding van ons verzoek aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens(AP) om o.b.v. de richtlijn van de EDPB de FATCA-IGA opnieuw te toetsen aan de actuele GDPR regelgeving daadwerkelijk actie te ondernemen, heeft de AP geantwoord dat zij daar geen prioriteit aan zullen geven en dat het initiatief daartoe volgens hen bij de EDPB ligt.
 • Juli 2021; De Franse Accidental American Group(AAA) heeft in diverse EU-lidstaten de locale Autoriteit Persoonsgegevens aangeschreven met het verzoek om actie o.b.v. de richtlijn van de EDPB om de FATCA-IGA opnieuw te toetsen aan de actuele GDPR regelgeving. Ook daarop komen ontwijkende antwoorden.
 • Juli 2021; In antwoord op vragen van Sophie in’t Veld (MEP) heeft de EDPB het standpunt ingenomen dat niet de EDPB, maar de locale Autoriteit Persoonsgegevens actie moeten ondernemen om de FATCA-IGAs opnieuw te toetsen aan de actuele GDPR regels.
 • Juli 2021; op basis van Chapter 7 van de GDPR en alle ontwijkende antwoorden van de locale AP’s en de EDPB, heeft Jenny-UK’s legal team de EDPB (opnieuw) en de EU-ombudsman aangeschreven dat het onacceptabel is dat EDPB niet ingrijpt. zie >link
 • Juli 2021; Wij hebben in samenwerking met juridische en financiële experts een EU-petitie ingediend waarin wordt aangetoond dat op basis van Europese wet- en regelgeving (Charter art 21.2, TFEU art 18, regulations en directives) meer dan 1.200.000 Europese burgers (waaronder Accidental Americans) gediscrimineerd worden door Financiële Instellingen. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat deze meer dan 1.200.000 Europese burgers blijkbaar (en ten onrechte) niet meer voor 100% Europees staatsburger zijn. Maar wat misschien nog erger is; controlerende en corrigerende instanties van zowel de Europese Unie, als ook in alle lidstaten, grijpen ondanks vele klachten daarover niet in.
 • Juli 2021; Wij hebben via diverse media het verzoek gedaan om >onze petitie te ondertekenen op de website van de EU.
 • Juli 2021; Wij hebben voor een uitgebreide uitleg van deze petitie en voor de toegang tot alle documenten en onderliggende bewijzen, een aparte website gemaakt: >https://eupetition-endfatca.eu
 • Juli 2021; Valerie Hayer (MEP) heeft schriftelijke aan de EU-commissie gevraagd of deze bewijs kan opleveren dat FATCA-data die door de lidstaten aan de VS wordt gestuurd voldoet aan de GDPR regelgeving, bewijs kan leveren dat het banken (ondanks Directive 2014/92/EU) eigenlijk wel is toegestaan rekeningen van Accidental Americans te sluiten en of de commissie bereid is regels aan te passen om een einde te maken aan de oneerlijke situatie waarin Accidental Americans zich bevinden.